Kontakt

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska

Kierownik UTW – mgr Edyta Arciszewska
e-mail: utw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 53

***

Zarząd

Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy – Irena Mikiciuk
tel.: 574 534 351 e-mail: irenchen@onet.eu


**

Wiceprzewodniczące:

Teresa Wieczorek, tel.: 518 505 161; e-mail: teresa.zino@wp.pl

Krystyna Wróblewska, tel: 693 048 032 ; e-mail: krystyna.wrb@gmail.com

Sekretarz: Irena Gieruszka,  tel; 83 342 25 24; e-mail; gieruszka.i@wp.pl

Skarbnik: Justyna Domańska, tel.: 503 047 216; e-mail: justynahanna@op.pl

Członkowie:

Ryszard Wasilewski, tel.: 695 157 422

Krystyna Olszańska, tel; 505 238 152

RADA PROGRAMOWA /koordynatorzy/ 

Justyna Domańska – grupa finansowa, Elżbieta Chaberska – grupa wolontariatu

Krystyna Bilko – grupa organizacyjna.

www.utw.pswbp.pl