Historia

Przeszłość jest kluczem do przyszłości – 5 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Powołanie UTW

Pięć lat upłynęło od czasu, gdy z inicjatywy prof. Józefa Bergiera, ówczesnego Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej powstała nowa inicjatywa – swą działalność rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku. Od samego początku celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia było stworzenie Seniorom miejsca i warunków do rozwoju intelektualnego, spotkań kulturalnych, towarzyskich i naukowych, pozwalających na integrację lokalnego środowiska osób 50+. Inicjatorzy utworzenia UTW wkrótce przekonali się, że pomysł ten stanowi idealną odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. Okazało się, że istnieje pośród Seniorów przekonanie, że dzięki stałej dbałości o rozwój ciągle mogą osiągać poczucie samospełnienia. Uniwersytet Trzeciego Wieku od początku skupiał więc wokół siebie ludzi młodych duchem, z nowymi pomysłami i inicjatywami, chętnych do działania i otwartych na innych.

Pierwsza Inauguracja

Pierwsza Uroczysta Inauguracja UTW odbyła się 20 lutego 2006 roku, z udziałem JM Rektora Józefa Bergiera, Prorektora i Kanclerza, a inauguracyjny wykład wygłosił wówczas prezes białostockiego UTW, pan Czesław Kryszkiewicz. Od czasu tego ważnego wydarzenia w historii działalności Uniwersytetu utrwalił się zwyczaj corocznego uroczystego rozpoczynania działalności, zawsze z udziałem Władz PSW, licznie zaproszonych gości i coraz szerszego grona słuchaczy. Pierwszą przewodniczącą została Maria Rzepecka, w następnych latach jej miejsce zastępowali: Maria Steckiewicz oraz Marian Świerzbiński, który obecnie pełni tę zaszczytną rolę.

Kierownik UTW, Pani Dorota Karwacka podkreśla, że wszystkie podejmowane działania w ramach funkcjonowania Uniwersytetu służyć mają poprawie jakości życia osób starszych. Słuchacze od początku mieli więc szansę uczestnictwa w licznych i różnorodnych zajęciach, spośród których wybierali te, które odpowiadają ich zainteresowaniom i możliwościom. Rekreacja ruchowa na basenie, gimnastyka, wycieczki i rajdy – usprawniają ciało, zaś wykłady otwarte, wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii – to rozwój i ubogacanie ducha. Przez lata odbyło się wiele wykładów i prelekcji prowadzonych przez znamienitych gości: naukowców, duchownych, historyków, przedstawicieli instytucji finansowych, oświatowych, kulturalnych. UTW gościło podróżników, literatów, a nawet posłów, jak również ludzi mediów i kultury.

Działalność UTW

Działalność UTW to nie tylko wykłady i odczyty, to też spędzanie czasu w swoim gronie, integrowanie się podczas spotkań towarzyskich. Słuchacze chętnie spotykają się ze sobą podczas wieczorków Andrzejkowych, wspólnych Wigilii, uczestniczą w pokazach artystycznych i imprezach rekreacyjnych. Jest to również ważny element funkcjonowania Uniwersytetu – pozwala na scalenie tej małej społeczności, uczy grupowego współdziałania – nie wspominając o tym, że przyczynia się do lepszego samopoczucia i dodaje sił.

Być słuchaczem UTW to nie tylko przywilej, ale i obowiązek – słuchacze swoją postawą stanowią wzór dla młodych pokoleń, nie tylko studentów PSW. Stąd też członkowie Uniwersytetu biorą udział w obchodach świąt narodowych, pamiętają również o Patronie Uczelni Janie Pawle II. Liczne grono Seniorów udziela się też charytatywnie, pomagając w świetlicach, biorąc udział w akcjach dobroczynnych, takich jak Stół Wigilijny – pomoc materialna osobom potrzebującym.

Projekty międzynarodowe

Niewątpliwym sukcesem w działalności UTW było otrzymanie grantów na realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich, zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina oraz budżetu państwa nosił nazwę „Szlakiem dawnych kultur i religii – spotkanie integracyjne studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Białej Podlaskiej i Grodna”, realizowany w dniach 21-24.05.2007 r. Podczas spotkania odbyła się m.in. sesja popularnonaukowa ”Na styku kultur i religii”, która zgromadziła wielu znamienitych prelegentów. Drugie przedsięwzięcie pod nazwą „Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób w wieku 50+”, realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, realizowane jest w terminie od 04.01.2010r. do 31.01.2011. W ramach tego projektu odbyły się dwie wizyty studyjne – Polskę odwiedzili słuchacze The University of the Third Age z Perthshire ze Szkocji, następnie grupa Seniorów z naszego UTW odbywała wizytę w Szkocji. Oba projekty miały niebagatelne znaczenie dla wszystkich uczestników – wymiana doświadczeń, poznanie dziedzictwa kulturowego z innych obszarów, integracja ze słuchaczami UTW z innych krajów, poszerzanie horyzontów – i dosłownie, i w przenośni.

Czekamy na Was

Tak wiele płaszczyzn i dziedzin, w których można się spełnić… Nic więc dziwnego, że w UTW działają ludzie tryskający energią i pozytywnym nastawieniem do świata. Nie ma chyba lepszego dowodu na to, że jesień życia nie musi być jednostajna, szara i smutna. Ciągle jest wiele rzeczy, które można poznać, zobaczyć, przeżyć, spotkać a jednocześnie swoją postawą świadczyć o tym, że zawsze jest czas na nowe doświadczenia w życiu. Wszystko to sprawia, że działalność Uniwersytetu ma wielkie znaczenie dla Uczelni, także dla miasta i regionu, słowem – dla każdego, kto wyznaje zasadę, że „przeszłość jest kluczem do przyszłości”.

Zapraszamy do UTW
Dorota Karwacka
Kierownik UTW