Samorząd UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką organizacyjną Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 • Kierownik UTW – mgr Edyta Arciszewska
  tel. 83 344 99 60
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska

SAMORZĄD UTW  (skład na rok 2018/2019)

 • Przewodnicząca – Irena Mikiciuk
 • Wiceprzewodniczące – Teresa Wieczorek, Krystyna Wróblewska
 • Sekretarz – Irena Gieruszka
 • Skarbnik – Justyna Domańska
 • Członek – Ryszard Wasilewski
 • Członek –  Krystyna Olszańska