Zawieszone zajecia

Zajęcia na naszym Uniwersytecie są zawieszone z powodu epidemii.Życzymy wszystkim zdrowia oraz cierpliwości w oczekiwaniu na ponowne spotkanie.
Pozdrawiamy  .                                                                                     Samorząd UTW