Tradycje i zwyczaje wielkanocne.

„Tradycje i zwyczaje wielkanocne” to tytuł kolejnego spotkania w Bibliotece Pedagogicznej z Panią Dorotą Bojarczuk-Dziurda. W trakcie wykładu zostaliśmy zapoznani z zasadami obchodzenia okresu Wielkiego Postu , modlitwami związanymi z tym okresem jak też różnorodnymi  zwyczajami / kapnicy, pucheroki, wieszanie Judasza, obrzędami Wielkiego Czwartku, święcenia oleju, wody, ognia, adoracji krzyża w Wielki Piątek, czy święcenia pokarmów w Wielką Sobotę/. Do ciekawych zwyczajów wielkanocnych należy zaliczyć  „Walotkę, „Rękawkę” „Smigus Dyngus” ,krakowski „Emaus” i „Siudą Babę”.