Świadomy i bezpieczny senior

W trakcie kolejnego spotkania z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej zostaliśmy zapoznani z różnymi sposobami dokonywania oszustw       i wyłudzeń od osób starszych.Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze metody oszustw bankomatowych, wirtualnych pieniędzy  i   przy pomocy sms   i   e-mail.

          Spotkanie było również poświęcone omówieniu pracy w I semestrze.Koleżanka J.Buczek poinformowała o działalności Forum Uniwersytetów III wieku woj.lubelskiego. Założenia i zakresy działalności projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności ”  przedstawiły liderki projektu T. Wieczorek, E. Drobysz  i A. Fedoruk. Sprawozdanie finansowe przedstawiła J.Domańska a sprawy bieżące omówiła  kol. I.Mikiciuk.                                                                  zp-.                                                                                                                                                          zdjęcia J.  Wyrzykowski