Inauguracja roku akademickiego

Dnia  21. 10. 2019 roku zainaugurowaliśmy XV  jubileuszowy rok akademicki. Naszą uroczystość zaszczyciły władze uczelni oraz prezydent miasta. Wykład inauguracyjny p.t. „Natura emocji” wygłosiła mgr Katarzyna Piasecka, w części artystycznej wystąpił zespół wokalny „Zorza” z Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej   Podlaskiej.