Zakończenie roku akademickiego

10.06. zakończyliśmy rok akademicki 2018/2019.

Na uroczystość przybyły oprócz kierownika UTW pani mgr Edyty Arciszewskiej dr Izabela Dąbrowska, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych i pani dr Ewa Siedlecka, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych.

W swoim wystąpieniu pani dziekan Siedlecka podkreśliła, jak ważni jesteśmy na Uczelni oraz jak miło wykładowcom jest pracować z nami na wykładach.

Kończący kadencję samorząd został uhonorowany dyplomami uznania od pani Rektor oraz drobnymi upominkami tym słuchaczkom i słuchaczom, którzy wykazali się szczególną aktywnością na rzecz społeczności UTW.

Na zakończenie bawiliśmy się przy muzyce DJ-a SAAM-a. A wszystko miało miejsce w pięknym miejscu, jakim jest Ranczo „Feliks”, z miłą obsługą i pysznym jedzeniem.