Podróż na Bliski Wschód

11.03. dr Agnieszka Syliwoniuk – Wapowska przedstawiła na UTW prezentację o kulturze Bliskiego Wschodu.