Miesięczne archiwum: Czerwiec 2021

Zakończenie roku akademickiego 2020/2021

Dnia   22.06.2021 zakończyliśmy najkrótszy rok akademicki w historii naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Przewodnicząca ustępującego samorządu podsumowała dwuletnią kadencję, skarbnik zdała sprawozdanie z wydatków, samorządowi podziękowała w imieniu władz uczelni pani prorektor dr A. Siedlecka, dyplomy najaktywniejszym słuchaczom w pracy na rzecz uniwersytetu wręczyła kanclerz uczelni mgr J.Niewińska. Przewodnicząca samorządu podziękowała mentorom naszego UTW z ramienia Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej dr D.Karwackiej, mgr E.Arciszewskiej oraz mgr A.Borodijukowi.
W części artystycznej wystąpił duet seniorów Teresa Kuna – Kramarska i Krzysztof Kietczer z wykładem muzycznym „Z piosenką przez XX wiek”.
Mamy nadzieję, że po wakacjach będzie nam dane uczestniczyć w zajęciach realnie a nie zdalnie. Czytaj dalej

WYBORY DO SAMORZĄDU UTW

Dnia 15 czerwca br. odbyły się wybory członków nowego samorządu  Uniwersytetu.Przy udziale 43 członków naszego UTW / z zachowaniem wymaganej regulaminem większości -UTW liczy aktualnie 76 osób/ dokonano wyboru n/w osób do pracy w samorządzie: Maria Bartczak-Łukawiec, Jolanta Buczek, Irena Mikiciuk, Krystyna Olszańska, Aniela Żmudzińska. Komisja wyborcza w składzie K.Wróblewska – przewodnicząca,  W. Ściuba, i  E.Sokół – członkowie przedstawiła wyniki głosowania na poszczególne osoby i podziękowała słuchaczom za udział w wyborach. Podziękowania odchodzącym członkom samorządu w imieniu słuchaczy złożyła kol.  E. Sokół. Nowo wybrani członkowie samorządu zostali powitani w imieniu słuchaczy słodkim upominkiem przez kol. T. Wieczorek.

      W tym też dniu mieliśmy okazję wysłuchać wykładu  p.Pawła Grochockiego „Wdzięczna starość, życzliwa starość” – o praktycznym wykorzystaniu psychologii pozytywnej. Osobowość prowadzącego jak też  tematyka wykładu wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy.

opr.Z.Pawluczuk.