Miesięczne archiwum: Styczeń 2020

Świadomy i bezpieczny senior

W trakcie kolejnego spotkania z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej zostaliśmy zapoznani z różnymi sposobami dokonywania oszustw       i wyłudzeń od osób starszych.Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze metody oszustw bankomatowych, wirtualnych pieniędzy  i   przy pomocy sms   i   e-mail.

          Spotkanie było również poświęcone omówieniu pracy w I semestrze.Koleżanka J.Buczek poinformowała o działalności Forum Uniwersytetów III wieku woj.lubelskiego. Założenia i zakresy działalności projektu „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności ”  przedstawiły liderki projektu T. Wieczorek, E. Drobysz  i A. Fedoruk. Sprawozdanie finansowe przedstawiła J.Domańska a sprawy bieżące omówiła  kol. I.Mikiciuk.                                                                  zp-.                                                                                                                                                          zdjęcia J.  Wyrzykowski

Radzenie sobie ze stresem i własnym nastrojem.

   W ramach projektu PSW  – Regionalna Akademia Umiejętności w dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w wykładzie pani mgr Agnieszki Łukaszuk dotyczącym radzenia sobie ze stresem i własnym nastojem co często jest problemem dla osób w naszym wieku.

Aktualną pozostaje sentencja zawarta w wykładzie pani psycholog    „Jak długo będziemy żyć, tak długo nie uda się nam uniknąć stresów.Możemy jedynie nauczyć się, jak minimalizować  ich szkodliwe skutki.” – czemu mamy nadzieję posłużył ten wykład.                                          ZP/zp.

„Betlejem polskie”

12.01.2020r. obejrzeliśmy w Otrębusach „Betlejem polskie” wg
Lucjana Rydla w wykonaniu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Wspaniałe widowisko, uczta dla oka, ucha i duszy zapadnie nam na długo w pamięci.

IM/im.

Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej

Dzisiejsze spotkanie poświęcone było Władysławowi Broniewskiemu, poecie dziś prawie zapomnianemu lecz znanemu naszemu pokoleniu. Burzliwe losy życia poety nie są szeroko znane,  a był przecież żołnierzem Legionów i Armii gen. Andersa z którą przeszedł cały szlak bojowy.  Autor wierszy i manifestów politycznych  uznany za  pierwszego poetę PRL dziś już nikt nie pamięta,  że był również tłumaczem literatury rosyjskiej i francuskiej, że pisał również liryki nacechowane  wielkimi emocjami od euforii po depresję, a także wiersze dla dzieci.

Napisany w kwietniu 1939 roku chyba najbardziej znany nam wiersz „Bagnet na broń” został w trakcie spotkania wyrecytowany  z pamięci przez naszą koleżankę  Bożenę J.

ZP/zp