Miesięczne archiwum: Październik 2019

Inauguracja roku akademickiego

Dnia  21. 10. 2019 roku zainaugurowaliśmy XV  jubileuszowy rok akademicki. Naszą uroczystość zaszczyciły władze uczelni oraz prezydent miasta. Wykład inauguracyjny p.t. „Natura emocji” wygłosiła mgr Katarzyna Piasecka, w części artystycznej wystąpił zespół wokalny „Zorza” z Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej   Podlaskiej.

Polscy matematyczni geniusze 2019

 

W dniu 3 października br.w Bibliotece Pedagogicznej uczestniczyliśmy w prelekcji poświęconej historii matematyków polskich pt. „Polscy matematyczni geniusze”. Przestawiono historie życia   i pracy Stefana Banacha i  Stanisława Ulm oraz chyba najbardziej znanych Mariana Rajewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego .

Cztery pory roku – jesień

Z cyklu cztery pory roku – jesień nasz kolega Michał Bitner  i Henryk Kwiatkowski przedstawili piękną opowieść o przemijaniu czasu i pór roku.Mogliśmy się zapoznać z jesiennymi pracami polowymi i obyczajami z tym związanymi. Okres jesieni był w dawnych czasach czasem swatów i zawierania małżeństw.Refleksje na temat przemijania czasu i życia towarzyszyły nam w trakcie oglądania tej prezentacji.