Miesięczne archiwum: Maj 2015

Jubileusz 10-lecia UTW.

W dn.18.05.2015 w auli Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja poświęcona obchodom Jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gości przywitały p.Kanclerz dr. Dorota Karwacka i przewodnicząca UTW Ewa Kuczewska. Głos zabrał JM Rektor  prof.dr.hab.Józef Bergier, który z p.Kierownik UTW dr.Dorota  Karwacką byli pomysłodawcami inicjatywy utworzenia UTW przy wyższej uczelni w Białej Podlaskiej. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Prezydent  Miasta Dariusz Stefaniuk, liczni goście z Białej Podlaskiej a także z zaprzyjaźnionych UTW z Białegostoku, Brześcia , Międzyrzeca Podlaskiego i Fili Lubelskiego UTW z Białej Podlaskiej. Pani  przewodnicząca Ewa Kuczewska przedstawiła prezentację multimedialną z dorobku 10- lecia UTW. Przewodniczący , którzy wnieśli wkład w działalność naszego UTW a byli to:

 1.  Maria Rzepecka
 2.  Maria Steckiewicz
 3. Marian Świerzbiński
 4.  Irena Mikiciuk
 5.  Ewa Kuczewska

zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami. Pani Kanclerz dr. Dorota Karwacka, która jest  wspaniałym mentorem działalności UTW została nagrodzona okolicznościowym pucharem.

W Ogólnopolskiej konferencji udział wzięli:

 1. Pani prof.dr.hab. Ewa Kozdroń z AWF  Warszawa nt. 40- lecie UTW w Polsce.
 2. Pani dr. Anna Batorczak z Uniwersytetu Warszawskiego nt. Bioróżnorodność to życie.
 3. Pani dr. inż. Alicja Baranowska z PSW w Białej Podlaskiej nt. Ogrody Świata.
 4. Pani Kanclerz dr. Dorota Karwacka  z PSW w Białej Podlaskiej nt. Nowoczesna baza dydaktyczna PSW
 • Centrum ECO-AGR-TECH
 • Centrum Badań nad Innowacjami.

Konferencję uświetniły występy muzyczne i taneczne studentów PSW i Kapeli z Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach. Po obiedzie goście ze słuchaczami UTW wyruszyli autokarem na zwiedzanie miasta Biała Podlaska. O godz 18-00 rozpoczęła się uroczysta kolacja z DJ ,w trakcie której mogliśmy oglądać wystawę pt.Prezentacja dorobku 10-lecia UTW PSW w Białej Podlaskiej przygotowanej  przez słuchaczy naszego UTW.

Zarząd i słuchacze bardzo dziękują sponsorom za finansowe wsparcie.

Mamy nadzieję, że następne 10-lecie będziemy jako słuchacze UTW obchodzić w niezmienionym a powiększonym składzie. Serdecznie zapraszamy!!

Tekst Ewa Kuczewska

 

Pałace i zamki Dolnego i Górnego Śląska.

W dniu 27.04.2015r nasza koleżanka Elżbieta Pyrka opowiedziała nam o niektórych kopalniach, pałacach i zamkach Dolnego i Górnego Śląska ilustrując to swoimi fotografiami wykonanymi podczas wycieczki. Trasa rozpoczęła się od pałacyku J. Brandta w Orońsku i ruin zamku w Ogrodzieńcu, poprzez wspaniały pałac w Pszczynie (z oryginalnymi wnętrzami zachowanymi w 80%), pałac w Mosznej, zamek w Książu, w Oleśnicy Małej a skończyła się na zamku w Brzegu Dolnym. Na trasie były również kopalnie: srebra w Tarnowskich Górach (gdzie można pływać łódkami w sztolniach) i złota w Złotym Stoku z podziemnym wodospadem. Zobaczyliśmy też największą górską twierdzę w Europie w Srebrnej Górze, Kościół Pokoju w Świdnicy (wpisany na listę UNESCO) i „Polskie Carcassone” czyli Paczków. Czytaj dalej

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów.

W dniu 20.04.2015r. odbyło się kolejne spotkanie słuchaczy naszego Uniwersytetu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów Panią Ewą Tymoszuk. Pani Rzecznik  w sposób bardzo interesujący i przystępny omówiła zmiany w prawie  dotyczące  uregulowań praw konsumenta. Przekazała również ostrzeżenia dotyczące nieuczciwych  ofert handlowych, telekomunikacyjnych  itp. Wskazała  także gdzie należy szukać pomocy, w przypadku gdy czujemy się pokrzywdzeni nieuczciwymi praktykami handlowymi.

W  spotkaniu uczestniczyło kilkunastu słuchaczy Uniwersytetu.

Oprac. zp. Czytaj dalej

Borelioza.

 

O boreliozie mówiła nam w dniu 16.04. dr hab. n. med. Małgorzata Tokarska – Rodak.

Krętek borelia burgdorferi – tak zwie się bakteria tej choroby – jest elementem ekosystemu, a bakterie przenoszone są przez tzw. wektory, w tym przypadku kleszcze. Dowiedzieliśmy się, jak zapobiegać chorobie, co robić a czego nie czynić po ukąszeniu kleszcza, jak obserwować organizm w kierunku zakażenia tą chorobą, kiedy i jakim badaniom się poddać oraz na czym polega leczenie. U progu sezonu wycieczkowego była to niewątpliwie bardzo pożyteczna lekcja. Tekst Irena Mikiciuk. Czytaj dalej

 

14 kwietnia 2015r powróciliśmy po dłuższej przerwie do Galerii Podlaskiej. Pan Mieczysław Skalimowski opowiadał nam o tzw. Polskiej Szkole Plakatu, której prekursorami byli Henryk Tomaszewski, Eryk Lipiński i Jan Lenica. Termin ten powstał w latach 60 XX wieku. (Złoty medal Jana Lenicy w 1966r na I Międzynarodowym Biennale Plakatu). Poznaliśmy plakaty o tematyce kulturalnej, zróżnicowane stylistycznie, których autorów – artystów plakacistów – określa się jako twórców o stylu „niezależności i bystrości umysłu”. W 1968 r. otwarto Muzeum Plakatu w Wilanowie. Tekst Irena Mikiciuk. Czytaj dalej